Step

Step

เป็นการเต้นแอโรบิกโดยมีการใช้ Step เข้ามาร่วมด้วย เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการออก

กำลังกาย และสามารถช่วยให้คุณบริหารได้ทุกส่วนของร่างกายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย